متاسفانه در سال‌های اخیر عدم پاسخگویی مسئولین در نهادهای مختلف، تبدیل به مهم‌ترین عامل افزایش فساد اداری، سیاسی و اقتصادی در آن نهادها شده است، در همین راستا شفافیت عملکرد مسئولین و نهادها، بستر مناسبی برای رفع این پاسخگویی ایجاد می‌کند.

به عبارتی اگر شفافیت وجود نداشته باشد؛ سخن از پاسخگویی و ارزیابی عملکرد مسئولان بیهوده است؛ همان‌طور که اگر آب نباشد پاکیزگی بی‌معنا است، اگر شفافیت در راس کار مسئولین نباشد، تشخیص مشکلات بسی دشوار است.

همان طور که در سخنرانی‌های رهبری معظم مطرح است “مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند” متاسفانه در بسیاری از موارد، شاهد چنین شفافیتی در نهاد مقدسی چون شوراهای اسلامی شهر و روستا نبوده‌ایم.

در جامعه اسلامی، شورای شهر به‌ عنوان نهادی سیاسی و مدنی شناخته می‌شود و از حیث عملکرد، به نهادی بینابینی بدل می‌شود، از این رو این نهاد از یک طرف در حکومت دخیل و از طرف دیگر در دل جامعه است پس باید به مردم که بزرگترین سرمایه‌ اجتماعی و فرهنگی جامعه می‌باشند توجه اکید شود و مطالبات آنان مورد بررسی قرار گیرد و این مهم، مستلزم برقراری ارتباط پیوسته شهردار و شورای شهر با مردم می‌باشد، تا شهردار مشکلات مردم را بشناسد و برای برطرف کردن آنها بکوشد.

اگر چه بهبود مدیریت شهری نیازمند تلاش جمعی است اما بدون برنامه‌ریزی دقیق موانع برطرف نخواهند شد، اعضای شورای شهر که به انتخاب مردم می‌باشند باید با مدیران دستگاه‌های اجرایی ارتباط داشته باشند تا بتوانند موانع موجود در مدیریت شهری را برطرف سازند.

شوراها و شهرداری‌ها، برای پرداختن به مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید اصولی را در امور خود رعایت کنند که این اصول عبارتند از:
۱) پاک‌دست باشند.
۲) خلاق وخوش فکر باشند.
۳) از روش‌های قدیمی و نخ نما بهره نگیرند.
۴) به جای وعده و وعید به دنبال اجرا باشند.
۵) تصمیم‌گیری‌ آنان صرفا پشت میزنشینی نباشد بلکه با بازدیدهای مستمر از سطح شهر کاملا آگاهانه تصمیم بگیرند.
۶) فقط مشکلات را شناسایی نکنند بلکه جایگزبنی برای آنها بیابند.
۷) نظارت بر کار شهرداری را به‌نحو احسنت انجام دهند.
۸) شفافیت چه در امور سیاسی و چه در سایر امور را در راس کار خود قرار دهند.

همچنین باید به این نکته اشاره ‌شود که جریان شفافیت شورای شهر تنها شفافیت عملکرد شورای شهر نیست بلکه این موضوع می‌تواند دروازه شفافیت کشور باشد، زیرا قالب انبوهی از نظاماتی که در کشور داریم قالب کمیسیونی و شورایی است و چنانچه یک نمونه موفق در کشور ایجاد شود، می‌تواند به سمت سایر نهادها رسانش پیدا کند.

همچنین شورای شهر دروازه ورود به شهرداری است و شهرداری می‌تواند متعاقب شفافیت شورا، گام به گام شفافیت را رقم زده و رشد کند.

اگر چه متاسفانه در سالیان اخیر کمتر به موارد فوق به‌ویژه شفافیت توجه شده و اعضا و کمیسیون‌های مختلف شورای شهر در عمل آن را پیاده سازی نکرده‌اند امیدواریم شورا و شهردار در سال‌های پیشرو شفافیت را در راس کار خود قرار داده و در جهت حل مشکلات مردم کوشا باشند.

به قلم: سپهر قاسمی/ دانشجوی دانشگاه شیراز