سامان صفاری بازیگر بازیگر فیلم سینمایی شیار ۱۴۳، در برنامه قرنطینه خاطره‌ای را تعریف کرد که امین زندگانی مجری برنامه به خاطر آن از بینندگان معذرت خواهی کرد.

صفاری گفت: «سر کار یک دستیار خیلی اذیت می‌کرد. من تا روز آخر تحمل کردم اما دیدم نمی‌شود. یک موز مانده را از طبقه چهارم به سمتش انداختم که مستقیم به صورتش خورد.»

به اینجای خاطره که رسید، امین زندگانی رو به دوربین گفت: «من عذرخواهی می‌کنم.»

البته صفاری در ادامه از جشن پتویی گفت که به دلیل این حرکت برای او گرفته‌اند.