وی با اعلام اینکه در حوزه حکمرانی شهر تهران برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داریم، افزود: این برنامه ها در تئوری شخص بنده است و البته با عزیزان جوان همچون تشکل “نسل نو” هم در تعامل و ارتباط هستیم و این تئوری نیز که به آن اشاره شد، در راستای بیانیه گام دوم انقلاب است.

عضو هیات موسس تشکل تازه تاسیس نسل نو در پاسخ به این سوال اگر از طرف شورای ائتلاف دعوت شوید، در فهرست این شورا حضور پیدا می کنید یا مستقل وارد عرصه انتخابات می شوید؟ گفت:دعوت شورای ائتلاف یا مجموعه های مرتبط با انقلاب را بررسی و در زمان معین اعلام خواهیم کرد.

صیاد شیرازی تاکید کرد: آنچه مهم است، وحدت جبهه انقلاب است از این رو معتقدم همه باید دارای یک لیست و عنوان باشند تا بتوانیم اهداف انقلاب را تقویت کنیم.