وزیر کشور درباره موضوع دستگیری برخی از فرمانداران و استانداران به دلایل انتخاباتی گفت: هیچ گونه دستگیری نداشتیم و تنها احضار و ارائه توضیحات بوده است.

به گزارش “شورا نیوز” به نقل از ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز چهارشنبه پس از جلسه هیات دولت در پاسخ به اینکه در بازشماری برخی از صندوق ها، رای نامزدی کم یا زیاد نشده است؟ گفت: یک رای هم در کل صندوق ها مشکلی نداشته است.

انتها پیام/