به نقل خبر فوری به گزارش شورا نیوز محمدجواد حق شناس افزود: در این سال ها، تهران روز به روز به یک کارگاه ساختمانی بزرگ شبیه شده است که تناسب و سنخیتی با خواست ها و زمینه های فرهنگی و مطالبات مدنی شهروندانش ندارد.به گفته وی باید توجه داشت که «شهر» با «کارگاه» متفاوت است. نگاه کارگاهی و سازه ای به مدیریت شهری تهران در همه این سالها، شهروندان را هر چه بیشتر با این شهر بیگانه کرده است. علاوه بر این، در همه این سال ها بودجه های کلان و هنگفتی از سوی شهرداری تهران به مسایلی اختصاص داده شد که در حیطه صلاحیت تخصصی مدیریت شهری نیست.عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی درباره پیش بینی نتیجه انتخابات ادامه داد: رقیب اصلی نیروهای تحول خواه در انتخابات پیش روی شورای شهر، چند دستگی است که می تواند به شکست همه نیروهای تحولخواه و اصلاح طلب درون و بیرون از لیست منجر شود. بنابراین، ضمن احترام به کسانی که در فهرست نهایی شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان قرار نگرفته و به هر دلیل بیرون از لیست شورا قرار دارند، برای جلوگیری از شکستن آراء و پیروزی رقیب، باید تلاش کنیم تا با حفظ یکپارچگی پیروزی لیست امید را قطعی کنیم