به گزارش «شورا نیوز» به نقل از تسنیم پایگاه خبری «بلومبرگ» در خبری نوشت درحالیکه کمتر از دو هفته به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده است، مردم ایران همچنان منتظر هستند تا شاهد نتیجه نهایی توافق هسته ای کشورشان باشند.

بر اساس این خبر، رای دهندگان سرخورده و ناامید ایران ممکن است «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران را از پیروزی در دور دوم ریاست محروم کنند.

بلومبرگ نوشت درک فزاینده ای نسبت به این حقیقت وجود داد که مزیت های حاصل از توافق هسته ای به طور مساوی بین مردم طبقه بندی و توزیع نشده است به طوری که نتایج نظرسنجی انجام شده ماه آوریل در ایران نشان می دهد که ۷۲ درصد از پاسخ دهندگان در این نظرنسجی گفته اند که توافق هسته ای استانداردهای زندگی قشر متوسط جامعه ایران را بهبود نبخشیده است.

این پایگاه خبری در ادامه نوشت که حسن روحانی باید در طول دو هفته باقی مانده پیش رو تلاش کند تا نشان دهد که پیشرفت های بعد از لغو تحریم ها در پی انعقاد برجام، به نفع فقرا در ایران بوده است و حتی اگر این اتفاق در حال حاضر نیفتاده است، روحانی باید نشان دهد که این اتفاق در دور دوم ریاست او عملی خواهد شد.

بر این اساس، صندوق بین المللی پول نیز برآورد کرده است که اقتصاد غیر نفتی ایران که موتور اصلی اشتغال زایی است، در سال ۲۰۱۵ به سختی توانست رشد داشته باشد و در پی آن، نرخ بیکاری به ۱۲.۵ درصد رسید که این نرخ در سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ میلادی، ۱۰.۶ درصد به ثبت رسیده بود.

اکثریت شرکت کنندگان در نظرسنجی های انجام شده در ایران، یعنی بیش از ۵۰ درصد بر این باورند که اولین اولویت رئیس جمهور بعدی ایران باید کاهش نرخ بیکاری باشد.