به گزارش «شورا نیوز» به نقل از تسنیم به نقل از روزنامه “یدیعوت أحرونوت”، اداره زندان های صهیونیستی در واکنش به پیوستن ۵۰ اسیر فلسطینی از جمله تعداد زیادی از رهبران اسیر گروه های فلسطینی به جمع اسرای اعتصاب غذا کننده، احمد سعدات، عباس السید و چند نفر دیگر از رهبران اسیر را به سلول انفرادی زندان رامون منتقل می کند.

این روزنامه خاطر نشان کرد که رژیم صهیونیستی سعی در آوردن پزشکان خارجی برای تغذیه اجباری اسرای فلسطینی اعتصاب غذا کننده را دارد.

به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین نزدیک به دو هزار نفر از اسرای فلسطینی دربند زندان‌های صهیونیستی در هجدهمین روز متوالی به اعتصاب غذای نامحدود “آزادی و کرامت” ادامه می دهند و بر تداوم این اعتصاب غذا تا پذیرش تمامی خواسته های خود از سوی اداره زندان ها تاکید دارند.