به گزارش «شورا نیوز» محمد خدابخشی  در گفت وگو  ایرنا از نامزدهای انتخابات خواست به صورت علمی برنامه های یکدیگر را نقد کنند.

وی ادامه داد: هر کدام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید برنامه های خود را به صورت شفاف در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در مناظره ها برای مردم تشریح کنند.
وی افزود: باید بدانیم نامزدهای انتخاباتی برای اجرایی کردن برنامه ششم توسعه را که مبنای حرکت دولت و مجلس در پنج سال پیش رو آینده است ، چه برنامه ای دارند؟ و آیا می توانند این برنامه را تا حد امکان اجرایی کنند.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس در برنامه ششم توسعه این هدف گذاری را انجام داده که هر سال هشت دهم درصد نرخ بیکاری را کاهش دهیم که با این کاهش یک میلیون شغل خالص در سال ایجاد می شود.
خدابخشی افزود: نامزدهای انتخاباتی یکدیگر را تخریب نکنند، تخریب را هیچ کس قبول ندارد ولی نقد هیچ اشکالی ندارد، اگر برنامه ای دارند، اعلام کنند نقد رقیب اشکالی ندارد ولی تخریب سازنده نیست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ظرفیت اقتصادی ایران به اندازه ای است که یک میلیون شغل در سال ایجاد شود و این موضوع در برنامه ششم توسعه هدف گذاری شده است.
به گزارش شورا نیوز نخستین مناظره ۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری هشتم اردیبهشت ماه با محور آسیب های اجتماعی برگزار شد، مناظره بعدی در روز ۱۵ اردیبهشت با موضوع سیاسی و فرهنگی و آخرین مناظره در ۲۲ اریبهشت ماه با موضوع اقتصادی برگزار می شود.