به گزارش «شورا نیوز» دکتر ابراهیم خالقی  در گفت وگو با ایرنا افزود: قرار بود عمل اهدای عضو این کودک مرگ مغزی انجام شود، ولی این عمل به دلیل ایست قلبی منتفی شد.
وی بیان کرد: این در حالی است که تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال مذاکره با پدر اصلی کودک برای اهدای اعضای بدن وی به بیماران نیازمند بودند.
وی خاطر نشان کرد: حداکثر مدت زمان برای قابلیت پیوند اعضای فردی که دچار مرگ مغزی شده به بدن بیماران بین ۷ تا ۱۰ روز است.
وی اظهار کرد: جسد این دختر بچه برای بررسی بیشتر تحویلپزشکی قانونی شد.
دختر پنج ساله در مشهد به نام رقیه بر اثر ضرب و شتم ناپدری اش دچار مرگ مغزی شده بود.
این کودک خردسال پنج شنبه گذشته به بیمارستان هاشمی نژاد مشهد انتقال داده شد و هنگام پذیرش این کودک آثار جراحت متعدد ناشی از ضرب و شتم بر روی شکم، سر و صورت وی قابل مشاهده بود و پس از اقدامات پاراکلینیکی و تصویر برداری مشخص شد که علاوه بر شکستگی های پا و لگن دچار آسیب های مغزی نیز شده است.