بهرام طاهری روز یکشنبه در گفت و گویی در بوشهر افزود: برخی از نقاشی هایی که براساس زمان های متوالی پشت سر همدیگر قرار گرفته قدمت آنها براساس نقشه های یونانی به سبک بطلمیوس طراحی شده است.
وی بیان کرد: علاوه بر این برخی از نقشه های خلیج فارس نیز به وسیله نقاشان کارتوگرافان مسلمان به تصویر کشیده شده که در همه این نقشه ها آب های جنوبی ایران به نام بحر فارسی خود نمایی می کند.
طاهری افزود: شماری از نقشه های موجود در زمینه خلیج فارس نیز مربوط به قرن های ۱۶ تا ۱۹ میلادی است که به وسیله پرتغالی ها و هلندی ها ترسیم و عمده این نقشه‌ها کار ناوبران کشورهای یاد شده است.
وی گفت: ناوبران با استفاده از نقشه ها مسیر خود را به سمت شرق پیموده اند و در نقشه ها از نام های متعددی برای خلیج فارس از جمله سینوس پرسیکوس، خلیج الفارسی، بحر الفارسی و pershiangolfe استفاده کرده اند.
طاهری یادآور شد: این نقشه ها بطور پیوسته آب های جنوبی ایران و جزایر آن را با مالکیت ایران اثبات می کند.
وی گفت: همچنین نقشه های مختلفی نیز از دوره استعمار (قرن ۱۶ تا ۱۹ میلادی) به زبان های روسی، فرانسوی و آلمانی در دسترس است که آنها نیز تداوم بخش معادله نام خلیج فارس هستند.
وی عنوان کرد: نام خلیج فارس در طول تاریخ همواره مانند آفتابی روشن و تابنده در اثبات نام واقعی آن می درخشد.
طاهری گفت: بخش دیگری از اسناد دستی و دست نوشته نیز وجود دارد که خود گویای این است که بوشهر دروازه تعاملی با دنیای خارج از طریق پهنه آبی خلیج فارس بوده است.

منبع/ایرنا

انتها پیام/