به گزارش شورا نیوز،کمال لشکری در گفتگویی با ندای گیلان و در تشریح ارزیابی خود از عملکرد دولت یازدهم اظهار داشت: مهم ترین،اساسی ترین و راهبردی ترین دستاوردهای دولت یازدهم به ثمر رساندن برجام است.

دبیر حزب مردم سالاری گیلان با بیان اینکه  برجام تعیین چارچوبی به نسبت دقیق وقابل پذیرش برای نحوه تعامل ایران با جهان خارج بود ادامه داد:چارچوبی که از گذشته اشکالاتی داشت وپس از طرح مشکلات هسته ای در ایران این اشکالات برجسته شدوخود را نشان داد.
وی افزود:بدترین اتفاقی که ممکن بود برای ایران رخ دهدصدور قطعنامه های پیاپی براساس بند هفت شورای امنیت با رای همه اعضا بر علیه ایران بود از این مرحله به بعد دچار شدیدترین نوع تحریمهای جهانی شدیم و این موضوع کشور را بایک بحران بزرگ مواجه کرد.

لشکری بیرون آمدن از زیر ضربه قطعنامه های مذکور و حرکت بسوی عادی سازی روابط وتعریف چارچوب حقوقی وقابل فهم برای روابط خارجی ایران  را بزرگترین دستاورد سیاسی  دولت یازدهم عنوان کرد و تاکید کرد:این کار پس از انقلاب در هیچ دولتی نمونه نداشته است .
این فعال اصلاح  طلب بیان کرد:برجام‌توافقی فراتر از موضوع هسته ای است واگر به نتیجه نرسیده بودالان با وضعیت بسیار بغرنجی مواجه بودیم.
وی اظهار داشت:آنچه در قضیه هسته ای بر سر این کشور آوردند از بی تدبیری دولت گذشته ونداشتن تیم مذاکره کننده هسته ای قوی بود،تیم دولت گذشته مذاکره را فقط برای تعیین وقت مذاکره بعدی انجام میداند و عکسهای یادگاری میگرفتند وپس از گردش با خانواده مجددا به کشورمان برمی گشتند .

وی با اشاره به افزایش نرخ تورم در دولت گذشته گفت:مسأله مهم دیگری که در این دولت رخ داد کاهش تورم ویا کنترل تورم بود ،چرا که اگر دولت تورم را کنترل نکرده بود امروز از رشد هم خبری نبود ، به لحاظ مدیریتی وفنی کمتر کسی باور میکردکه دولت بتواند تولید نفت را در مدت زمان یکی دوسال به سطح بیش از تحریمها برساند.
دبیر حزب مردم سالاری گیلان با بیان اینکه در دولت گذشته تقریبا هیچ کار مثبتی انجام نشده بود وبلکه مشکلاتی هم به کشور اضافه شده افزود: اکنون خیلی از آثار آن هنوز هم وجود داره و قابل لمس می باشد که همه از بی تدبیری دولت گذشته بوده وکشورمان را سالها به عقب برگردانده است .
لشکری با اشاره به اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم امید ونشاط به جامعه بر گشت اظهار داشت: در دولت نهم ودهم مانمی دانستیم که فردای امروزمان چه سرنوشتی در انتظارمان خواهد بود.