به گزارش «شورا نیوز» کتاب نادره در نجف سیمای امیر در زلال غدیر به حرم امام علی (ع) اهدا شد.
کتاب نادره در نجف اثر سید احسان معراجی پژوهشگر حوزه مسائل دینی و اعتقادی که چندی پیش در حوزه هنری استان کرمانشاه نیز رونمایی شد، توسط ایشان به کتابخانه امام علی(ع) در حرم امام اهدا شد.
سید احسان معراجی در این خصوص به خبرنگار ما گفت: استقبال و خرسندی مسئولین مکتبه الروضه الحیدریه حرم امام علی (ع) از کتاب اینجانب بسیار خوب بود مخصوصاً توضیحات اینجانب در مورد تفاوتهای این کتاب با کتابهای مشابه آن، مورد توجه قرار گرفت.
همچنین معراجی گفت: به زودی آثار دیگری را در حوزه های فرهنگی منتشر خواهم ساخت.