اجرای ارکستر سمفونی اتریش با همراهی کریستیانه کارایوا به عنوان سولیست همراه بود. این نوازنده ۲۸ فروردین نیز در تالار رودکی نیز اجرای تک نوازی را روی صحنه برده بود.
اما اینبار ارکستر سمفونی ایران اتریش در بخش اول اجرا کنسرتو پیانو موتزارت در ۴ موومان “Allegro maestoso”، “Andante” و “Allegro vivace assai” اجرا شد.
این ارکستر ۴۵ نفره با همراهی کریستیانه کارایوا اجرایی هماهنگی روی صحنه وحدت آورد و صدادهی قابل توجه ارکستر نشان از پیشرفت آنها بود. این ارکستر در طول سال های گذشته اجراهای متعددی را روی صحنه آورده و همواره کیفیت آن در حال ارتقا بوده است.
این ارکستر با رهبری مازیار یونسی در بخش دوم اجرا سمفونی شماره هفت بتهون را اجرا کرد. نوازندگان در این اجرا قطعات “Poco sosnenute –Vivac”، “”Allegrtto، “Andante” و “”Vivace را اجرا کردند. در این اجرا فرمهر بیگلو به عنوان کنسرت مایستر ارکستر را همراهی می‌کرد.

این اجرا به همت انجمن فرهنگی اتریش، نشر موسیقی هرمس، کمپانی “OMV” و روزنبیر برگزار شد.

منبع: نوا