رضا حجار از نوازندگان درام می‌‌باشد که فعالیت موسیقی خود را تحت نظارت شرکت فرهنگی و هنری آوای آیین انجام می‌دهد
و تمامی امورات هنری خود را توسط این شرکت و به مدیریت حمیدرضا خجندی تولید نموده است.
وی پیشتر سه قطعه را در بازارمنتشرساخته و قرار است به تازگی قطعه ی جدید و آلبومش را روانه ی بازار موسیقی نماید.