به گزارش “شورا نیوز” و به نقل از ورزش سه ، شبکه َARD آلمان که پیشتر هم موضوع رسوایی دوپینگ‌های ورزشکاران روس را مطرح کرده بود،این بار مدعی شد که کمیته جهانی المپیک و آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ، پس از اینکه در تست ادرار چندین بازیکن، متوجه مصرف استروید کلنبوترول شده بودند که ماده ای ممنوعه محسوب می‌شود، اقدامی در پی آن انجام ندادند.

در حقیقت پیش از اینکه نمونه ها، سال گذشته دوباره تست شوند، سازمان جهانی المپیک و آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ فکر می‌کردند که این میزان از کلنبوترول به خاطر استفاده از گوشت آلوده بوده است.

دیک پاوند، رئیس Wada ( آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ) در همین رابطه گفت:” به نظر من خیلی غیرعادی است که روش‌های نادرست در پی این پرونده پیش گرفته شده است. مطمئنا جامائیکا مشکلاتی دارد ولی به خاطر موفقیت های چشم گیرش هم شناخته می‌شود، به خصوص در ورزش‌های دو در فواصل کم. بنابراین اگر کارتان را خوب انجام دهید، باید تمام موضوعات ممکن را مورد بررسی قرار داد و هیچ چیزی نامشخص باقی نماند.”
آژانس مبارزه با دوپینگ آلمان نیز به این موضوع واکنش نشان داد. دتلاف تیم، رئیس این آژانس گفت:” تصور اینکه یک سازمان جهانی هنوز چنین کاری انجام می‌دهد خیلی دشوار است. موضوعات و شرایط مشکوک همیشه باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرند.”

پس از اینکه تست دوپینگ نستا کارتر، هم تیمی اوسین بولت در المپیک ۲۰۰۸ مثبت اعلام شد و او با محرومیت روبرو شد، شک کمیته جهانی المپیک به سمت اوسین بولت نیز رفت. کمیته جهانی المپیک تایید کرده که چندین ورزشکار از چندین کشور و از چندین ورزش مختلف، مقدار کمی کلنبوترول مصرف کرده اند. با این حال، کمیته جهانی تاکید کرده که این افراد به دوپینگ متهم نمی‌شوند.

Wada نیز در بیانیه روز یکشنبه خود اعلام کرد :”ممکن است در تست دوپینگ بعضی افراد، مقدار کمی کلنبوترول مشخص شود ولی ممکن است به خاطر استفاده از گوشت آلوده باشد. صدها مورد مشابه در این رابطه وجود دارد که به کشورهای خاصی محدود می‌شود که مشکل گوشت آلوده در این کشورها وجود دارد.

از همین رو، Wada قصد ندارد چنین چیزی را به عنوان دوپینگ حساب کند زیرا ورزشکار، بی گناه محکوم می‌شود و همچنین اینکه مدرک ما یعنی گوشت آلوده دیگر در دسترس نیست. Wada پیشنهاد می‌کند که چنین تست هایی با توجه به منطقه جغرافییایی که ورزشکار در آن زندگی می‌کند بررسی شوند. با این حال، مصرف دارویی کلنبوترول همچنان با محرومیت از سوی Wada و کمیته جهانی المپیک روبرو خواهد شد.”

با این حال شبکه ARD معتقد است که در مورد چندین نفراین موضوع رعایت نشده است. برای مثال آدام سروزنسکی، قایقران لهستانی که در تست دوباره دوپینگش مثبت در آمد، متعلق به منطقه جغرافیایی نیست که گوشت های آلوده وجود داشته باشد ولی محروم نیز نشده است.