به گزارش «شورانیوز»  به نقل از اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، اقبال شاکری در سیصد و سی و ششمین جلسه شورا گفت: با توجه به ناامنی‌هایی که در ساختمان‌های شهر تهران وجود دارد در همین خصوص با سازمان آتش‌نشانی، وزارت کار، شهرداری و دادستانی هماهنگی‌هایی صورت گرفت و اولویت نخست ناامنی‌های ساختمان مورد بررسی قرار گرفت و این ساختمان ها شناسایی شدند بر همین اساس دادستانی تهران احکام ناامنی ساختمان‌ها را به صاحبان ملک ارائه می‌دهند.
شاکری بیان داشت: ۵ هزار ساختمان ناایمن در سطح شهر تهران است که مراحل آن به کندی پیش می‌رود و ممکن است هر اتفاقی بیفتد.
رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به اعلام ممنوعیت عملیات حفاری در روزهای پایانی سال اشاره کرد و گفت: انجام عملیات عمرانی و حفاری‌ها از ۲۵ اسفند تا ۲ فروردین در معبرهای اصلی و از ۲۸ اسفند تا ۲ فروردین در معبرهای فرعی متوقف می‌شود در حالی که شورای عالی ترافیک این تاریخ را از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین اعلام کرده است . این در حالی است که شورای عالی ترافیک حق دخالت در این امر را ندارد و از طرف دیگر هفته اول فروردین به دلیل خلوتی معابر بسیار مناسب عملیات عمرانی و حفاری است .