به گزارش «شورانیوز»  به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، سید کریم داوودی در یکصد و شصت و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اظهار کرد: هتل سازی پس از احداث درآمد پایدار برای شهر و شهرداری ایجاد می کند.
وی اضافه کرد: شورای اسلامی شهر طی مصوبه هتل سازی را از هر گونه عوارض معاف کرده که متاسفانه برخی از شهرداران مناطق همکاری نمی کنند و سبب پشیمانی مالکین می شوند.
نایب رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: شهرداران مناطق به هتل سازی به عنوان پروژه های درآمدزا نگاه نکنند و با حمایت کامل نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام کنند.
وی با تاکید بر اینکه محور پروژه های زیباسازی، فضای سبز باشد، ادامه داد: ضمن تشکر از زحمات مسئولین زیباسازی درخواست می کنم که محور حرکتی فضای سبز باشد، چرا که ماندگار است و هر ساله تازه می شود و در پروژه های زیباسازی باید به سه نکته توجه شود.
داوودی تاکید کرد: زیباسازی ماندگار باید باکیفیت و با کمیت باشد، محتوای زیباسازی براساس هنر و معماری اصفهان باشد و هر پروژه زیباسازی باید براساس شاخصه های شهری مناسب باشد.
وی با بیان اینکه خانه تاریخی اصفهان باید بازسازی و احیاء شود، چرا که موزه هنر و معماری اصفهان است، افزود: شورای اسلامی شهر طی مصوبه ای افرادی که قصد بازسازی خانه های تاریخی مصوب را دارند، با هر کاربری حتی سفره خانه ها را معاف و ۳۰ درصد ساختمان تکمیلی را نیز معاف کرده و امیدواریم شهرداران مناطق، مدیران میراث فرهنگی، اصحاب گردشگری حداکثر تلاش برای احیاء و بازسازی این خانه ها را انجام بدهند و این می تواند سهمی از زیرساخت گردشگری باشد.
نایب رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: بعضا بدنه اداری شهرداری این مصوبه را فراموش کرده اند