به گزارش «شورانیوز»  به نقل از آساخبر، سال گذشته دقیقا در همین روزها، موضوع بگیر و ببند های اعضای شورا مطرح شد و چندین ماه این موضوع نقل محافل بود، هر جا که می رفتی بحث از اعضای دستگیر شده بود و در عین حال بازار شایعات نیز داغ بود.
در جلسات شورا نیز اتفاقات جالب و خنده داری می افتاد، مثلا اگر عضوی در جلسه شرکت نمی کرد، نامش به لیست دستگیر شده ها اضافه می شد و او برای پایان دادن به شایعات، به نحوی اعلام وجود می کرد.
بالاخره بعد از چند ماه قطار دستگیری ها شهرداری و شورای شهر تبریز پس از دستگیری ۴ نفر از اعضای شورا و ۴۰ نفر از کارکنان شهرداری متوقف شد. حضور دوباره اعضای دستگیر شده در جلسات شورا، مثل توپ صدا کرد اما در نهایت با تحلیف چهار عضو علی البدل به جای اعضای دستگیر شده، آرامش نسبی به شورا برگشت. اما انتخابات هیئت رئیسه بهانه ای بود تا دوباره بازار حرف و حدیث ها در مورد شورا داغ شود.
این انتخابات در گروه اقلیت شورای شهر تبریز دو دستگی و اختلاف ایجاد کرد و اما این موضوع نیز بعد از چندین هفته، به دست فراموشی سپرده شد.
اتفاقات عجیب و غریب در شورای شهر تبریز پایانی نداشت و حال تراژدی جدیدی در راه بود، تصمیم ناگهانی شهرداری تبریز برای مقاوم سازی سالن جلسات شورا و برگزاری جلسه زیر داربست ها پایان ماجرا نبود.
قرار شد شورای شهر تبریز تا خاتمه پروژه مقاوم سازی سالن جلسات، مستاجر تالار شهردار شود. کمبود فضا در این تالار بهانه ای برای غیر علنی شدن و محدود شدن حضور خبرنگاران در جلسات شد.
تعداد محدودی از خبرنگاران امکان حضور در جلسات غیرعلنی شده شورا را داشتند. اما این هم پایان ماجرا نبود، حال بهانه دیگری لازم بود تا پای خبرنگاران به طور کامل از جلسات شورا قطع شود، بررسی لایحه بودجه سال ۹۶ شهرداری تبریز بهانه این کار شد و بالاخره جلسات شورای شهر تبریز غیر مستمع شد.
پیگیری های اصحاب رسانه نیز بی فایده بود و رئیس شورای شهر تبریز در توجیه غیر مستمع شدن جلسات شورا، بررسی منطقی و بدور از رفتارهای تبلیغاتی برخی از اعضای شورا طی فرآیند تصویب لایحه بودجه سال آینده شهرداری را مطرح کرد و این گونه بود که حسرت حضور در جلسات شورای شهر تبریز در دل خبرنگاران ماند.