به گزارش “شورا نیوز “ به نقل از مهر ، رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در جلسه دیروز شورای شهر تهران در ادامه فرآیند بررسی لایحه بودجه سال ۹۶ شهرداری تهران ، سازمان ها و شرکت های تابعه در بخش هزینه ای با انتقاد از افزایش بودجه های هزینه ای نسبت به بودجه های سرمایه ای و عمرانی اظهار داشت: با توجه به نرخ تورم ما شاهد افزایش حدود ۱۰.۵ درصدی در حوزه هزینه ای بودجه در سطح دولت بودیم این درحالیست که در شهرداری تهران علی رغم برون سپاری بسیاری از ماموریت های مدیریت شهری به بخش خصوصی در حوزه های هزینه ای ، شاهد افزایش ۲۲ درصدی بودجه های هزینه ای در سال ۹۶ نسبت به سال گذشته هستیم.

وی خطاب به رییس و اعضای شورای شهر تهران گفت: با توجه به اینکه بودجه هزینه ای مصوب سال ۹۵ مبلغ ۵۶۷۰ میلیارد تومان بوده ، این مبلغ در سال ۹۶ به ۶۹۰۹ میلیاردتومان افزایش یافته و این موضوع نشان می دهد که بودجه هزینه ای شهرداری تهران ۲۲ درصد افزایش یافته است، اینکه نحوه تصمیم گیری و تصمیم سازی ما در فرآیند بررسی لایه های بودجه منجر به این شده است که ما امروز شاهد چنین رویکرد اشتباهی در شهرداری تهران باشیم جای تاسف دارد و می بایست شهرداری در ارتباط با این موضوع توضیح دهد.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به افزایش اندک بودجه حوزه ایمنی و مدیریت بحران ادامه داد : علی رغم اینکه در حوزه ماموریت های فرهنگی و اجتماعی که بیشتر هزینه های آن صرف یکسری همایش ها ، جشنواره ها و مجموعه ای از جلسات و نشست ها و یا تهیه و توزیع اقلام تبلیغاتی می شود، شهرداری تهران در لایحه پیشنهادی بودجه، بودجه این حوزه را از ۱۳۸۰۰ میلیارد تومان مصوب سال ۹۵ به ۱۷۵۲۰ میلیارد در سال ۹۶ افزایش داده و این در حالیست که بودجه ۶۴۲ میلیارد تومانی مصوب سال ۹۵ حوزه ایمنی و مدیریت بحران نه تنها بصورت کامل تخصیص نیافت که امروز ما شاهد افزایش تنها ۱۹ درصدی بودجه در این حوزه هستیم، یعنی تنها ۷۶۳ میلیارد تومان از سوی شهرداری برای ایمنی و مدیریت بحران پیشنهاد شده است.

وی در ادامه در اعتراض به شهرداری تهران و ریاست شورای شهر گفت: چرا شهرداری تهران و کمیسیون برنامه و بودجه شورا ، میزان بودجه های تخصیص یافته به ماموریت های ۶ گانه مدیریت شهری را همزمان با ارائه لایحه بودجه به شورا ارئه نداده اند؟ در صورتی که میزان بودجه های هر حوزه ماموریتی بسیار حائز اهمیت است و می بایست اعضای شورا با بررسی دقیق تمامی کد پروژه ها و اینکه چه میزان از بودجه سال گذشته تخصیص یافته یا نیافته نسبت به تصمیم گیری و تصویب بودجه اقدام کنند.

سالاری افزود: متاسفانه شهرداری تهران در ارائه لایحه نسبت به تجمیع تمامی کدپروژه های هزینه شده در هر حوزه ماموریتی اقدام نکرده و ما به عنوان اعضای شورا برای تصمیم گیری و تصمیم سازی در خصوص تصویب بودجه، درصدهای تخصیص یافته هر حوزه ماموریتی را نداریم .

رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در جلسه روز دوشنبه کمیسیون تلفیق به مصوبه کمیسیون رای نداده است گفت: شهرداری تهران و کمیسیون برنامه و بودجه می بایست تمامی بودجه های تخصیص یافته به حوزه های ماموریتی مختلف را ارائه دهند تا ما بدانیم به چه میزان انحراف و جابجایی اعتبار در حوزه های مدیریت شهری داشته ایم و متاسفانه شهرداری تهران امروز هم این درصد هارا ارائه نداد و ما در حالی که اطلاعات دقیقی از میزان اعتبارات تخصیص یافته نداریم باید در ارتباط با تصویب بودجه تصمیم گیری کنیم.

سالاری اذعان کرد: ما به موجب بررسی هایی که در کمیسیون شهرسازی معماری انجام دادیم، علی رغم پراکندگی اطلاعات ارائه شده و عدم ارائه اطلاعات شفاف متوجه شدیم از ۴۲۲ میلیارد تومان اعتبار مصوب برای ماموریت های حوزه شهرسازی و معماری صرفا حدود ۶۵ میلیارد تومان در ۹ ماه اول امسال تخصیص پیدا کرده است ولذا مشخص است تصمیم شورا در تعیین میزان بودجه های هر حوزه ماموریتی در عمل اجرا نمی شود و به نظر من شورای شهر تهران می بایست شهرداری را مواخذه کرده و سوال کندکه چرا به این میزان در تخصیص بودجه های شهرداری در حوزه های مصوب ۹۵ انحراف داشته است.