به گزارش “شورانیوز”  خلیل موحدی محصل  در زمینه برگزاری دومین کنگره شهدای دانشجوی خراسان رضوی ضمن مثبت خواندن این اقدام اظهار داشت: یک بخش عمده میراث فرهنگی انقلاب دفاع مقدس است؛ چنانچه بار دیگر روحیه مقاومت در ما باز گردد به طور قطع در عرصه های مختلف پیروز میدان خواهیم بود.وی تمام شکست ها را نتیجه وادادگی دانست و تصریح کرد: مهم ترین علت وادادگی این است که روحیه مقاومت در جامعه حذف شود و زمانی که این حذف صورت گیرد جامعه در عرصه های مختلف آسیب پذیر می شود.عضو شورای شهر مشهد تاکید کرد: چنانچه همان روحیه ای که در دوران دفاع مقدس داشتیم و طی هشت سال در مقابل ۸۸ کشور جهان ایستادیم و حتی یک وجب از خاک خود را از دست ندادند و کوچک ترین آسیب به این مملکت وارد نیامد را وارد عرصه هایی چون اقتصاد کنیم شاهد تحول خواهیم بود.موحدی به این گفته مقام معظم رهبری که « شهدا ستاره هایی هستند که راه را نشان می دهند» اشاره و تصریح کرد: روح مقاومت در عرصه هنر شهید آوینی و در عرصه علم شهید احمدی روشن است؛ امروز نیازمند روحیه مقاومت در عرصه اقتصاد هستیم.

منبع: تسنیم/انتهای پیام.