به گزارش “شورانیوز”  محمود عامری فرد اظهار داشت: یکی از مهم ترین وظایف دولت کمک به توسعه زیرساخت های حمل و نقل شهری است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر مشهد افزود: در خط یک قطار شهری در حال حاضر با کمبود واگن مواجه هستیم و در این باره نیز مذاکراتی صورت گرفته است اما در خطوط دیگر با مشکلاتی مواجه هستیم که انتظار داریم دولت با ادر اختیار داشتن وظایفی این مشکلات را برطرف کند.

وی با بیان اینکه در زمینه خطوط قطار شهری شاهد بی مهری هایی از سوی دوستانمان در دولت بوده ایم گفت: شهر مشهد به عنوان یکی از بزرگترین شهرهای زیارتی جهان اسلام شناخته می شود اما در برخی موارد هیچ کمکی به رشد و توسعه ان دیده نمی شود.

عامری فرد در رابطه با تصمیمات دولت برای واریز درامد های شهرداری به خزانه کشور گفت: این اتفاق در نتیجه عمل نکردن به قانونی است که در سال ۶۵ به تصویب رسیده است و ما در این باره نگران سال اینده هستیم زیرا اگر این اتفاق صورت پذیرد ما در سال اینده برای اداره شهر با مشکل مواجه خواهیم شد.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به مبحث نوسازی اتوبوسرانی گفت: در اتوبوسرانی انتظار داریم تا دولت به تعهدات خود به خوبی عمل کند؛ تامین هزینه های اتوبوس رانی بر عهده دولت، شهرداری و مردم است اما دولت در این زمینه به وظایف خود عمل نکرده است و هزینه های به جای مانده را مردم و شهرداری پرداخت می کنند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر مشهد : برخی از اتوبوس ها عمر مفید خود را گذرانده اند در تامین توبوس جدید دولت به وظایف خود عمل نکرده است؛ اعضای شورای شهر در این باره مساعدت داشته اند تا بتوانیم ناوگان اتوبوسرانی را نوسازی کنیم.

منبع: شهرایران / انتهای پیام.