فایل صوتی مداحی سینه زنی جلسه شب شهادت حضرت زهرا به روایت ۷۵ روز با نوای حاج عبدالرضا هلالی:

۱)حاج عبدالرضا هلالی – شام شهادت حضرت زهرا فاطمیه اول ۹۵ – در سینه آتش غم تو کم نمی شود (واحد)

۲)حاج عبدالرضا هلالی – شام شهادت حضرت زهرا فاطمیه اول ۹۵ – گل دگر نیست گلاب است (واحد)

۳)حاج عبدالرضا هلالی – شام شهادت حضرت زهرا فاطمیه اول ۹۵ – ایها المذبوح ایهاالمجروح (شور)

۴)حاج عبدالرضا هلالی – شام شهادت حضرت زهرا فاطمیه اول ۹۵ – بد کردم با گناهام به خوده بد کردمم (شور)