۱)حاج حسن خلج – شب اول فاطمیه اول ۹۵ – آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم (روضه)

۲)حاج حسن خلج – شب اول فاطمیه اول ۹۵ – از بازی عجیب فلک آه می کشی (روضه)