به گزارش «شورا نیوز» به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، عباس حاج رسولیها در یکصد و شصت و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر با اشاره به یکی از مباحث مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد، اظهار کرد: توجه به حفظ محیط زیست و پیاده کردن سیاست هایی که از آلودگی هوا جلوگیری کند، امری لازم و ضروری است.

وی اضافه کرد: از مردم هم در این زمینه درخواست می کنیم که کمک و همکاری های لازم را در این زمینه انجام بدهند و قطعاً مردم همکاری لازم را خواهند کرد.
عضو کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: توسعه حمل و نقل عمومی قطعاً در کاهش آلودگی هوا موثر است و این مهم در اصفهان منورد توجه قرار گرفته است.
وی ضمن تشکر از شهرداری که هم اعتبار خوبی برای اتوبوسرانی و هم قطار شهری قرار داده است، ادامه داد: با  توجه به اینکه متاسفانه دولت ها سال به سال به مباحث  اتوبوسرانی و قطار شهری بی توجهی کرده اما شهرداری در این زمینه فعال بوده است.
حاج رسولیها تاکید کرد: ایمنی شهر اصفهان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد و آتش نشانی باید در این زمینه با جدیت ورود پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه وجود صنایع در جوار و حتی در محدوده شهر اصفهان زیبنده این شهر نیست، افزود: باید توجه داشته باشیم که کوچکترین مشکل و حادثه ای که در این صنایع اتفاق بیفتد ضرری چند برابر پلاسکو برای اصفهان دارد و توجه به شهرهای اقماری در برنامه‌ریزی شهری ضروری است.