به گزارش «شورا نیوز» به نقل از اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران؛ علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و سی و چهارمین جلسه شورا شهر در تذکر پیش از دستور گفت: بازرسی کل کشور در خصوص حسابرسی های سال ۹۲ جمع ‌بندی را داشته‌اند و آن را به شورا فرستادند اولین ایرادی که گرفته شده مربوط می‌شود به انتخاب حسابرس توسط سازمان‌ها و شرکتهای شهرداری تهران که اجازه چنین کاری را ندارند و مرجع بالاتر باید که شورای اسلامی شهر تهران است باید حسابرس را انتخاب کند.

دبیر ادامه داد: همچنین در گزارش ارسالی بازرسی کل کشور ذکر شده است که اگر شهرداری مجمعی برگزار می‌کند حسابرسی مرجع بالاتر که شورای شهر است باید ملاک عمل قرار گیرد البته یک ایراد هم به شورا گرفته است آن هم اینکه که حسابرس را دیر انتخاب می‌کند.
دبیر با اشاره به انتخاب حسابرس در شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته‌ آنها گفت: در برخی سازمان ها و شرکت ها بعضا دیده شده است که یک حسابرس ۱۰ سال در یک جا مشغول بکار است که البته این مسئله دو سالی می‌شود برطرف کرده‌ایم و حسابرسی بیش از ۳ سال در یک سازمان یا شرکت مشغول نمی‌شود و آنها جابجا می‌شوند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با اشاره نوع حسابرسی انجام شده در شهرداری تهران گفت: سازمان بازرسی کل کشور ایراد دیگری که گرفته است مربوط می‌شود به نوع حسابرسی که خواسته‌اند حسابرسی رعایتی انجام شود تا تخلفی اگر وجود دارد بیشتر نمایان شود که باید این را در قرارداد جدیدی که با حسابرسان بسته می‌شود نوع حسابرسی آورده شود.