به گزارش “شورا نیوز”  سعید حاجی زاده با اشاره به وضع نامطلوب چمن از همان روز افتتاح آن گفت: همان طور که کارشناسان و نیز سرمربیان تیم های ماشین سازی و تراکتور سازی اعلام کرده اند، تعویض چمن ورزشگاه یادگار امام به رغم هزینه های کلان، از نظر فنی اشکالات اساسی دارد و به قول یکی از سرمربیان، این چمن تنها میهمان ۴ ماهه ی فوتبال تبریز است.

وی تاخیر پیمانکار در تحویل پروژه را از موارد قابل تامل برشمرد و گفت: هم در مناقصه و هم در رسانه ها مطرح شده بود که پروژه در ۲ ماه اجرا و قبل از شروع لیگ تحویل داده خواهد شد، حال آن که از همان ابتدا مشخص بود این بند مناقصه کاملا غیر عملی و غیر کارشناسی است و در عمل نیز دیدیم که پروژه با تاخیر چند ماهه آن هم به صورتی که مشاهده می کنیم به اصطلاح اتمام یافت بنابراین باید بررسی شود که چرا این شرط غیر عملی و غیر کارشناسی توسط شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی در مناقصه گنجانده شده بود.

این عضو شورای شهر تبریز افزود: باید مشخص شود آیا در قرارداد، جریمه تاخیر اجرا تعیین شده است یا نه و اگر گنجانده شده است این جریمه چگونه دریافت می شود؟ آیا پیمان کار پرداخت خواهد کرد یا نه شرکت توسعه و تجهیز برای راضی ساختن مدیریت استان آن هم نه از جیب پیمانکار بلکه از بیت المال، اجناسی مانند صندلی و … تحویل خواهد داد تا اصطلاحا همه چیز به خیر و خوشی تمام شود؟

حاجی زاده در این باره طرح کرد که در این پروژه اصولا” چرا رضایت بهره بردار شامل باشگاه ها و مجموعه مدیریت ورزشی استان هیچ نقشی ندارد و به جای آن صرفا رضایت شرکت کارفرما ملاک قرار گرفته است.

وی در ادامه به مفاد مناقصه پرداخت و گفت: اساسا” در متن مناقصه موارد متعددی گنجانده شده بود که کاملا” غیر کارشناسی و غیر عملی بوده و صرفا” به نوعی مانع حضور جدی شرکت های دیگر در مناقصه محسوب می شده است و بر همین اساس نیز ظاهرا” وقتی هیچ شرکتی نمی تواند وارد مناقصه شده یا در آن پیروز شود، پروژه با ترک مناقصه و شروط آن به پیمان کار مشخصی واگذار می شود تا آن پیمان کار بدون ضرورت رعایت مفاد مناقصه، اجرای آن را از آن خود کند.

حاجی زاده خواستار آن شد که بررسی شود آیا شرکت توسعه و تجهیز در مراحل مختلف برگزاری مناقصه با تمام پیمان کاران مساوی و عادلانه برخورد کرده است؟ آیا شرکت توسعه و تجهیز در تعیین شرایط مناقصه، اصل بی طرفی و مسایل فنی و صرفه و صلاح پروژه و بیت المال را رعایت کرده است؟

وی به نقل از برخی پیمان کاران گفت: گویا شرکت توسعه در مناقصه، پیمان کاران داوطلب را به استفاده از لوله های تولیدی شرکت خاصی ملزم کرده است بنابراین باید بررسی شود که اصولا آیا مناقصه پروژه تعویض چمن ورزشگاه یادگار امام به صورت قانونی انجام گرفته است؟

حاجی زاده افزود: برخی پیمان کاران می گویند شرکت توسعه و تجهیز در این پروژه اصطلاحا از پیمان کار، به مناقصه رسیده. یعنی به جای مبنا بودن اصول مناقصه و ملاک های کارشناسی و فنی و تطبیق توانمندی و آمادگی پیمانکاران با این ملاک ها، شرایط پیمان کار خاصی در تنظیم متن مناقصه و اجرای مراحل مختلف آن لحاظ شده است.

این عضو شورای سازمان ورزش شهرداری تبریز تصریح کرد این ها شبهات و مواردی دیگراست که سازمان بازرسی کل و دیگر نهادهای نظارتی ذی ربط باید بررسی و درباره آن ها شفاف سازی کنند.

حاجی زاده در بخش دیگری از این مصاحبه به هزینه ی اجرایی پروژه پرداخت و گفت: ابتدا برآورد اجرای این پروژه، ۲ میلیارد تومان اعلام شده بود اما مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان اخیرا اعلام کرد برای این پروژه ۳ میلیارد تومان هزینه شده است حال آن که کارشناسان حتی رقم ۲ میلیارد تومان را زیاد و مسرفانه می دانند و معتقدند این پروژه خصوصا در مقایسه با پروژه های مشابه دیگر، با رقم پایین تری قابل اجرا بود.

وی تصریح کرد: اینجا نیز باید روشن شود اگر واقعا هزینه لازم برای پروژه ۳ میلیارد تومان بوده چرا در مناقصه رقم پایین تری برای پیمان کاران داوطلب پیشنهاد می شود؟

حاجی زاده در خصوص هزینه پروژه به بحث روز تعویض چمن و به طور کلی هزینه های ناشی از آن چه اصطلاحا ترمیم پروژه گفته می شود، پرداخت و گفت: باید معلوم شود هزینه این موارد جزو همان ۳ میلیارد تومان است که بر عهده پیمانکار است یا نه این هزینه مضاعف به بیت المال تحمیل خواهد شد.

عضو شورای شهر تبریز با اشاره به بحث رسی بودن خاک و خسارت ناشی از لحاظ نشدن آن در اجرای پروژه گفت: چرا در مناقصه و طرح عملیاتی، مطالعه کافی و کارشناسی در مورد جنس خاک لحاظ نشده است .

منبع: ورزش سه/انتهای پیام