به گزارش “شورا نیوز” و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز ۲۰ اسفندماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران) یونس سرمستی (آذربایجان شرقی) رضا اطری (مازندران) محمد طهماسبی (گلستان)
۶۱ کیلوگرم: بهنام احسان پور – مسعود اسماعیل پور- ایمان صادقی (مازندران) محمد ملکی (آذربایجان شرقی) پیمان بیابانی (تهران)
۶۵ کیلوگرم: میثم نصیری (زنجان) مهدی یگانه جعفری (مازندران) مصطفی آقاجانی (تهران) نوید زنگنه (تهران)
۷۰ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (تهران) حامد رشیدی (کرمانشاه) جمال عبادی (خوزستان) علی اصغر جبلی (گلستان) فرزاد کولیوند (تهران)
۷۴ کیلوگرم: پیمان یاراحمدی (لرستان) بهمن تیموری – رضا افضلی (کرمانشاه) حمیدرضا زرین پیکر (تهران)
۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) علیرضا کریمی (البرز) مجتبی گلیج (مازندران) وحید شاه محمدی (همدان)
۹۷ کیلوگرم: امیر محمدی (خراسان شمالی) حسین شهبازی (تهران) جمال میرزایی (همدان) حسن رحیمی (تهران)
۱۲۵ کیلوگرم: کمیل قاسمی (مازندران) یداله محبی (کرمانشاه) جابر صادق زاده (مازندران) محمدرضا آذرشکیب (تهران)
سرمربی: محمد طلایی
مربیان: علی اکبر دودانگه- امیر توکلیان- احسان لشگری- عباس حاج کناری
سرپرست: علی بیات