به گزارش شورا نیوز ، سید محمد رحیم مرتضوی با حضور در ستاد انتخابات فرمانداری تهران برای شورای شهر تهران ثبت نام کرد .

مرتضوی پیش از این مسئولیت های متعددی در حوزه وزارت کشور، شهرداری تهران و مدیریت شهری همچون مشاور استاندار البرز ، مدیر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی فرمانداری تهران، مدیر حراست فرمانداری تهران، رئیس اداره شهری و روستایی فرمانداری تهران، رئیس اداره مصوبات و پیگیری امور شورا شهرداری تهران و رئیس اداره تدوین قوانین و مقررات و همچنین عضو کمیته انطباق مصوبات شورای شهر تهران بوده است.

از وی تالیفات و آثار مکتوبی همچون حقوق شهروندی در نهج البلاغه، اصلاح اداری در کشورهای در حال توسعه، مفهوم امنیت ملی ، مدل مطلوب مدیریت ملی و محلی در شهر تهران و … در رسانه های مختلف به چاپ رسیده است.

نام سید محمد رحیم مرتضوی پیش از این در لیست کمیته ها و احزاب مختلف اصولگرایان به عنوان گزینه پیشنهادی جریانهای همسو برای شورای شهر تهران در رسانه ها منتشر شد.

از وی به عنوان گزینه های احتمالی جوانان در لیست نهایی اصولگرایان نام برده میشود./ پایان خبر