[ad_1]

به گزارش شورا نیوز به نقل از ایرنا، براساس خبرها و مطالب رسمی و غیر رسمی از ابتدای امسال تاکنون دهها راس دام در اتراقگاه های عشایری و مراتع روستایی قربانی حمله پلنگ و در درجه دوم گرگ قرار گرفته اند.
در خصوص این واقعه ها آنچه جای سوال دارد، چرایی پلنگ و گرگ به عنوان متهمان ردیف اول و دوم حمله به احشام است که اگرچه سابقه دومی در این خصوص قابل دفاع نیست ولی اسم پلنگ کمتر با چنین موردی عجین است که گربه سان زیبای زیستگاه های ایلام کمتر مشهور به چنین طعمه و شکاری است.
پرسش مهم تر علت افزایش حمله وحوش به رم های دام است که در ایلام که هم حیات زیستگاهی و هم دامداری سنتی و شبانی دران رونق و سابقه دیرین دارند چنین رویداد هایی در این سطح و تعداد تازگی دارد.
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام در خصوص تعداد رخدادهای حمله پلنگ به دام در مناطق مختلف این استان به خبرنگار ایرنا گفت: هفت مورد حمله پلنگ یا گرگ های ساکن در قلمرو های زیستگاهی پلنگ از ابتدای سال جاری تاکنون در این استان ثبت شده و تایید می شود.
علی طاهر سارایی افزود: در جریان این تعداد حملات وحوش ۴۰ راس داماز بین رفته که از این تعداد دریدن ۱۵ راس انها توسط پلنگ بوده است.
اما شبکه ها و راویان این گونه اخبار تعداد واقعه های حمله وحوش به رمه های دام دامداران روستایی و عشایر استان را بیش از هفت بار عنوان کرده همانطور که تعداد تلفات را بسیار بیشتر ذکر می کنند.
کارشناسان محیط زیست در نظری متفاوت می گویند: بیشتر این حمله ها از سوی درندگان دیگری چون خرس، گرگ و شغال به دام ها انجام می شود که پلنگ حسب غریزه در حمله به رمه یک تا نهایت سه راس دام را قربانی می کند،کشتار گروهی احشام توسط دیگر درندگان از جمله خرس و گرگ صورت می گیرد.
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام نیز درخصوص معرفی همواره پلنگ به عنوان عامل حمله به احشام توضیح داد: امیدواری به دریافت غرامت موجب شده که هر واقعه حمله وحوش به پلنگ نسبت داده شود.
سارایی یاداوری کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در قالب حمایت از گونه های نادر و درمعرض انقراض و به منظور ممانعت از اقدام دامدارخسارت دیده برای کشتن وحوش خسارات ناشی از حمله پلنگ را در قالب بیمه تقبل کرده است.
وی همچنین گفت: پرداخت غرامت خسارت ناشی از حمله گرگ هایی که در قلمرو پلنگ زیست می کنند نیز با توجه به اینکه در چرخه غذایی این جانور قرار دارند نیز پرداخت می شود چرا که گاه دامداران خسارت دیده با قرار دادن طعمه مسموم در مسیر گرگ ها، انها را مسموم می کنند که در نتیجه پلنگ نیز با شکار احتمالی و خوردن گرگ سمی از بین می رود.
وی تاکید کرد: در صورتی که حمله پلنگ یا گرگ هایی که در قلمرو این جانور قراردارند برای کارشناسان محیط زیست محرز و تایید شود پرونده تشکیل شده برای تعیین خسارت به سازمان حفاظت محیط زیست کشور ارسال می شود.
وی گفت: خسارت ناشی از حمله سایر وحوش به دام از جمله خرس، شغال، گرگ های خارج از محدوده زیستگاه پلنگ اینکه مشمول بیمه نیست.

** تخریب و تجاوز به زیستگاه ها زمینه ساز حمله به احشام است

اما فارغ از پلنگ و غیر پلنگ چرایی افزایش این واقعه به عنوان موضوع مهم تر نیازمند ردیابی موثر است .
عامهمردم دراین باره معتقدند که وحوش تنها در شرایط احساس خطر از حضور انسان و ناامنی غذایی به انسان یا دام اهلی حمله می کنند.
براساس این نظر حیوانات در مواقع احساس خطر و ناامنی برای دفاع از خود و مقابله با مهاجم به احشام یا افرادی که موجب اختلال در امنیت زیستگاهی شده اند حمله و آسیب وارد می کنند.
عقیده رایج عمومی با تحلیل کارشناسان حفاظت محیط زیست همخوان است که ازدیاد جمعیت ،گسترش مراکز سکونتی و کارگاهی به محدوده زیست وحوش ، همپوشانی زیستگاه های وحوش با چراگاه های دامی و درنتیجه تخریب زیستگاه هاو گسست در چرخه غذایی جیوانات را علل زمینه ای افزایش موارد حمله پلنگ و دیگر حیوانات به دام ها در ایلام عنوان می کنند.
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام بر اقدام های پیشگیرانه تاکید دارد، وی می گوید: دامداران باید با مراجعه به ادارات محیط زیست شهرستان ها زون های مناطق امن وحوش را شناسایی کرده و از تعلیف دام و حضور در این مناطق زیستگاهی اجتناب ورزند.
سارایی همچنین از گردشگران خواست به منظور پیشگیری از چنین رویدادهایی قبل از حضور در طبیعت با راهنمایی محیط بانان از حضور در زیستگاه های وحوش دوری کنند.
به گزارش شورا نیوز به نقل از ایرنا، کبیرکوه مهم ترین زیستگاه پلنگ ایرانی در استان ایلام است.
استان ایلام با گستره ۲۰ هزار کیلومتر مربع در غرب کشور و میانه زاگرس دارای چهار منطقه حفاظت شده به وسعت ۱۴۲ هزار هکتار، ۲منطقه اثر طبیعی و ملی با یک هزار و ۴۷۵هکتار و ۲ منطقه شکار و تیراندازی ممنوع به گستره ۳۶۸ هزار هکتار است.
ایلام با طبیعت جنگلی، بیابانی و گوناگونی اقلیم از حیث زیست و تنوع گونه های جانوری یکی از استان های غنی و برخوردار کشور به شمار می رود.
۷۱۷۲/۶۰۳۴

انتهای پیام /*

[ad_2]

منبع خبر