مدیرعامل بانک صادرات که برای رفع توقف ۱۵ ماهه نماد در بورس و آزاد شدن سرمایه سهامداران ، توضیحی نداده ، تندیس چهره ماندگار صنعت و تجارت سال جاری را دریافت کرد.

درحالی که به رغم توقف ۱۵ ماهه نماد بانک صادرات در بورس ، مدیران این بانک توضیحی به سهامداران بلاتکلیف نداده اند که در اقدامی جالب در نوع خود، سیاوش زراعتی در اجلاس چهره‌های ماندگار صنعت و تجارت ایران در سال ٩۶، تندیس زرین چهره ماندگار گرفت و به عضویت افتخاری هیات علمی‌مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران درآمد.

زراعتی در حالی چهره ماندگار صنعت و تجارت سال جاری شده که نماد این بانک بزرگ بورسی با سرمایه ۵۷.۸ میلیارد تومانی،کماکان از تیر سال گذشته با توقف روبرو بوده و حتی با ارائه گزارش عملکرد ۱۲ ماهه حسابرسی نشده در مرداد ماه،بازگشایی نشده تا بلکه شاید سهامداران آن از بلاتکلیفی درآیند.

پیش تر از این در خصوص سوءمدیریت و انتصابات غیر کارشناسی این مدیرعامل که با رانت و فشار توسط یکی از چهره های منصوب به دولت در این جایگاه منصوب شده اخبار متعددی منتشر گردیده است .