به گزارش پایگاه خبری شورا نیوز، بر اساس آخرین مصوبات جلسه ائتلاف بزرگ شهر (لیست سوم) نام فرهاد پور محمد سخا در لیست ۲۱ نفره این ائتلاف ثبت شد.

فرهاد پورمحمد سخا دارای مدرک مهندسی منابع طبیعی دانشگاه تهران است. وی همچنین مدارک تحصیلات عالی اعم از فوق لیسانس ایمنی،سلامت و محیط زیست دانشگاه تهران، فوق لیسانس مدیریت موسسه عالی پژوهش و دانشجوی دکتری محیط زیست گرایش آلودگیها دانشگاه علوم تحقیقات را در کارنامه علمی خود دارد.

وی عضو خبره سازمان نظام مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست استان تهران و عضو هیات مدیره انجمن علمی مهندسی مدیریت پسماند کشور
است.

این کاندیدای لیست سوم شورای شهر تهران در کارنامه کاری خود مدیریت اجرایی و شهری را به شرح ذیل دارد:

*مدیر کل آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست
*دبیر کار گروه ملی پسماند
*مسول ملی کنوانسیون های بازل استکهلم و روتردام
*مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران
*مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران
*مدیر عامل شرکت هولدینگ خدمات شهری
*قایم مقام و معاون خدمات شهری شهردار منطقه ۱۹ تهران
*رییس اداره زیبا سازی

بر اساس این گزارش پورسخا در کارنامه فعالیت های و سوابق اجرایی خود طراحی و اجرای طرح بزرگ مکانیزاسیون خدمات شهری شهر تهران برای نخستین بار در کشور، حل معضل بزرگ دفن غیر بهداشتی پسماندهای شهر تهران برای نخستین بار در کشور، تهیه و تدوین اولین “قانون جامع خاک کشور “در دوره مدیریتی سازمان حفاظت محیط زیست، تهیه و تدوین اولین طرحهای جامع زیست محیطی مدیریت پسماند و فاضلاب و تهیه بیش از ۱۰۰ دستورالعمل ،آئینامه، ضابطه وقانون و طرح تحقیقاتی زیست محیطی در طول مدیریت مربوطه را به نام خود ثبت کرده است.

فرهاد پورمحمد سخا مدیر نمونه شهرداری تهران در سال ۸۶ و همچنین سه سال متمادی مدیر نمونه زیباسازی با رتبه برتر در شهر تهران بوده است.