به گزارش «شورا نیوز» به نقل از تسنیم، نمودار زیر که مرکز آمار ایران در هفته جاری منتشر کرده است، “وضعیت قرمز” افزایش نرخ بیکاری از سال ۹۲ تا ۹۵ را نشان می دهد. این در حالی است که در این نمودار، نرخ بیکاری از سال ۸۹ تا ۹۱ در حالی کاهش بوده است.