در خصوص هر آنچه که هم‌اکنون در دستور کار خودش قرار داده، گفت: پیکره ۱۱۰ تن از مفاخر و مشاهیر برجسته کشور که به خراسان بزرگ تعلق دارند را در آینده نزدیک می‌سازم. این پیکره‌ها با هدف جای‌گیری در موزه مشاهیر و مفاخر خراسان بزرگ ساخته می‌شوند.

وی افزود: از میان افرادی که پیکره آنها ساخته خواهد شد می‌توان به، مقام معظم رهبری اشاره کرد البته ساخت مجسمه ایشان منوط به اخذ اجازه‌شان است.

پدر موزه‌های مردم‌شناسی ایران اظهار داشت: اسامی شهدای کشورمان نیز در میان نام افرادی که پیکره آنها ساخته خواهد شد دیده می‌شود زیرا من ارادت خاصی به شهدا دارم البته پیکره این شهدا قبل از پیکره سایر مفاخر ساخته می‌شود تا ادای دینی به خانواده‌های آنها باشد.

نظری خاطرنشان کرد: نمی‌توانم زمان خاصی را برای بازگشایی موزه مشاهیر و مفاخر خراسان بزرگ تعیین کنم زیرا بازگشایی آن به آماده شدن پیکره مفاخر و مشاهیر این خطه کشورمان بستگی دارد.

یادآور می‌شود؛ خراسان بزرگ شامل استان خراسان در ایران کنونی و بخش‌های زیادی از افغانستان و ترکمنستان امروزی بوده‌ است.

در مفهوم گسترده‌تر ازبکستان، تاجیکستان و بخش‌هایی از قرقیزستان و قزاقستان را هم می‌توان در قلمرو خراسان بزرگ به حساب آورد.