به گزارش «شورا نیوز» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ شاپورمحمدی درنهمین دوره بین الملل بازار سرمایه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: خوشبختانه درکشورمان با تصویب قانون اوراق بهادار در سال ۸۴ که مصادف با ۲۰۰۵ میلادی است بازار سرمایه تغییر اسلامی داشته و تشکیل کمیته تخصصی فقهی درسال ۸۶ نیز موجب توسعه ابزارهای مالی اسلامی شده است.

محمدی در ادامه افزود: تاکنون ۱۴.۵ میلیارد تومان اوراق اسلامی منتشر کرده ایم.