به گزارش “شورا  نیوز” و به نقل از ایسنا، کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور، بر اساس اعلام پورعلی مطلق دبیر ستاد، وضعیت پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را به شرح زیر گزارش کرد؛

کل ثبت نام در روز پنجم ۲۸۲۴۰ نفر؛ شامل ۱۵۰۲ زن و ۲۶۷۳۸ مرد

داوطلبان ثبت نام شده روز پنجم برای شوراهای اسلامی شهر:
۴۵۲۳ نفر شامل ۴۸۸ زن و ۴۰۳۵ مرد

داوطلبان ثبت نام شده روز پنجم برای شوراهای اسلامی روستا:
۲۳۷۱۷ نفر شامل ۱۰۲۴ زن و ۲۲۷۰۳ مرد.

انتهای پیام/