به گزارش «شورانیوز»  به نقل از آساخبر، در جلسه صبح امروز شورای شهر تبریز لایحه بودجه سال ۹۶ شهرداری تبریز با اکثریت آرا تصویب و برای تایید به فرمانداری ارسال شد.
در جلسه صبح امروز شورای شهر که به ریاست شهرام دبیری برگزار شد، بخش های باقی مانده از تبصره های دائمی بررسی شد و در نهایت در خصوص کل لایحه رای گیری شد که با رای اکثریت اعضا این لایحه تصویب شد.
لایحه بودجه به همراه تبصره های دائمی آن در شش جلسه با حضور اعضای شورای شهر بررسی و در نهایت با ۱۰ درصد افزایش نسبت به بودجه پیشنهادی شهرداری تبریز به میزان ۲۶۰۰ میلیارد تومان تصویب شد.
شایان ذکر است جلسه آینده شورای شهر روز یکشنبه به صورت علنی برگزار خواهد شد.