تجمع جمعی از کسبه اطراف ساختمان پلاسکو در شورای شهر تهران
به گزارش “شورا نیوز “ به نقل از ایرنا ، این افراد که مغازه های آنها در ضلع شرقی ساختمان پلاسکو قرار داشته، علت تجمع و اعتراض خود را بی تعهدی شهرداری تهران برای پرداخت خسارت، عنوان کردند.
تجمع کنندگان با بیان اینکه خواستار دیدار با مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران هستند، گفتند که ۲۰ روز پیش دراین خصوص نامه ای به رئیس شورای شهر تهران نوشته اند و تاامروز جوابی دریافت نکرده اند.
یکی از معترضان به نامه دادستان تهران برای الزام به پرداخت خسارت واحدهای تجاری اطراف ساختمان پلاسکو اشاره کرد و گفت: شهردار منطقه ۱۲ تهران اهمیتی برای این نامه قائل نشده است.
به گفته تجمع کنندگان، تمامی سرمایه مالی آنها در این حادثه از بین رفته و در صورت پرداخت نشدن خسارت های وارده(که آن را حدود ۶ میلیارد تومان عنوان کردند) ممکن است به زودی به زندان بیفتند.
یکی از معترضان گفت: دادستان به آنها گفته که هنگام تخریب مغازه ها، شهرداری موافقت کرده تا خسارت آنها را پرداخت کند.
فضای راهرو ورودی ساختمان شورای اسلامی شهر تهران با فریادهای اعتراضی این کسبه برای دقایقی متشنج شد و معترضان همچنان خواستار دیدار با رئیس شور هستند.
به گزارش ایرنا، در جریان عملیات امدادی و آواربرداری ساختمان پلاسکو، تعدادی از واحدهای مجاور ساختمان به منظور تسهیل عملیات تخریب شد.
ساختمان پلاسکو صبح روز پنجشنبه ۳۰ بهمن دچار حریق شد و پس از حدود ۳ ساعت، ۱۵ طبقه ساختمان به طور کامل فروریخت.

انتهای پیام /*