به گزارش “شورانیوز”  باند خرید و فروش کودک فاطمه دانشور گفت: در بررسی هایی که طی ماه های اخیر در رابطه با وضعیت خانواده های بد سرپرست و همچنین کودکان معتاد داشتیم با تعدادی از باندهایی که اقدام به خرید نوزاد می کنند مواجه شدیم.

وی افزود: این باندها با ارقام بسیار پایین اقدام به خرید نوزادان کرده و پس از آن، با قیمت های گزاف این نوزادان را به فروش می رسانند.

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ارائه گزارش های فعالیت باندهای خرید و فروش کودک به دستگاه قضا اظهارکرد: مستنداتی را در رابطه با خرید و فروش کودک به دست آوردیم تمام آنها در اختیار مسئولان دستگاه قضا قرار گرفته است.

دانشور با تاکید بر دست و پا گیر بودن قوانین در حوزه برخورد به موقع با باندهای خرید و فروش کودک تصریح کرد: نیاز ما این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای برطرف کردن کاستی های قانون در حوزه برخورد با باندهای خرید و فروش کودک اقدام کنند.

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: با همکاری NGO ها می توان در راستای جلوگیری از فعالیت باندهای خرید و فروش کودک اقدام کرد.

منبع:ا طلاعات روز / انتهای پیام