به گزارش “شورانیوز” محمد حسین جهانبخش اظهار داشت: بخشودگی های در غالب مصوبه از مهم ترین مصوبات شورای چهارم برای ایثارگران بود.

جهانبخش با اشاره به مصوبه بخشودگی ایثارگران در شورای شهر عنوان کرد:در این مصوبه بنا شد تا به ایثارگران در زمینه های هزینه های دریافت پروانه و سایر هزینه ها ۴۰ میلیون تومان تخفیف داده شود.

وی افزود: بخشودگی هایی که دولت برای ایثارگران در نظر گرفت نهایتا به ۱۰ میلیون تومان می رسید اما شورای چهارم با یک مصوبه فاخر توانستیم خدمتی به ایثارگران بکنیم.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد عنوان کرد: در گام دوم طی ماه های اخیر به دنبال ایجاد مصوبه هستیم که درآن خدمات استفاده از پارکینگ، اتوبوس و مترو را برای ایثارگران را با ۵۰ درصد تخفیف و یا به صورت رایگان ارائه نماییم.

جهانبخش اشتغال فرزندان ایثارگران را یکی از مهم ترین الویت های جامعه ایثارگری عنوان کرد و افزود: در شورای شهر به دنبال این هستیم با ایجاد مصوبه ای فرزندان ایثارگرانی که در شهرداری هستند را در زمینه قراردادی ارتقا دهیم.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته نیروهای بسیار زیادی در شهرداری استخدام شدند و این سازمان مقداری پرجمعیت شد اما باید شرایطی ایجاد شود تا بنا بر نیاز در تمامی بخش های نیروهایی با توجه به الویتشان جذب شوند.

منبع: شهر ایران /انتهای پیام.