به گزارش «شورانیوز» ترس من از “پرونده های ناتمام” است. تمام نگرانی ام از این “نیمه تمام ها” این “نصف و نیمه ها” از این “ناقص ها” از این “کمی تا قسمتی” از این “رها شدگی” بعد از غوغاها و فریادها است. *آیا فساد در نظام اداری ایران ساختاری شده است؟ این پرسش مهمی است.* در طول ۱۶ روز گذشته روزانه حداقل دو ساعت در جمع اعتصاب کنندگان گروه ملی می ایستادم و حرفهای کارگران را می شنیدم، بدون اینکه با کسی بحث کنم (چون خدا دو گوش به من داده و یک دهن اقلا میخواستم از ظرفیت آنها به درستی استفاده کنم!) حرفها را شب در منزل می نوشتم و بر اساس نظریه های مختلف جامعه شناختی تجزیه و تحلیل می کردم. دستاورد این نوشتن ها و پاک کردن ها اینست که ما صدها شکاف در جامعه داریم یکی از اینها این است که “واقعیت” من محکوم و توی حاکم دوتا است. اسمش را می گذارم: “شکاف معرفتی”. حتی “درد” که می گویند از هر طرفی بخوانشی درد است. نه! خیر! درد من و درد تو دوتا است! خدا رحمت کند امام خمینی مجدد هویت دینی ما، در کتاب جهاد اکبر فرمود: علم الیقین، حق الیقین و عین الیقین امام مثالی می زدند، علم الیقین یعنی بدانی “آتش گرم است” و حق الیقین ” دستت را روی آتش بذاری و گرماش را حس بکنی” و اما عین الیقین یعنی “در آتش بسوزی” این تفاوت نگاه، همچون نوشتن شیر شیر است: «کار نیکان را قیاس از خود مگیر / گر چه باشد در نوشتن شیر شیر
آن یکی شیر است اندر بادیه / آن دگر شیر است اندر بادیه
آن یکی شیر است کآدم می خورد / وآن دگر شیر است کآدم می خورد»
من امروز به استاندار محترم عرض کردم وقتی به صورتهای این انسانها نگاه می کردم ، گویی شمشیری بران و ستیزنده می دیدم. *باید نشست و فارغ از جناح بندی های سیاسی، قومی، و حتی دینی که این در نماز جماعت شرکت می کند و آن دیگری نه! نظام مدیریت استان را الک کرد.* *والله، بالله و تالله؛ بیش از ۹۰ درصد مشکلات مردم استان در این اقلیت حاکم است.* فارغ از هر چیز دیگر. فارغ از سوابق جبهه و رزمندگی شان، فارغ از عرب و عجم بودنشان، فارغ از اصلاح طلب و اصول گرا بودنشان، فارغ از ریش و بی ریش بودنشان! فارغ از اینکه دیشب به چند مجلس عزای بهترین “نمونه خلقت نزد رسول خدا” حاضر شده باشند و به کجاها رفتند؟ و به چه کسانی خودشان را نشان دادند؟ دیگر بس کنند. هر آن کس که به فکر این نظام و انقلاب و شهیدان و جانبازانش باشد. باید بنشیند حرفها را بشنود، بنویسد ، تحلیل کند و اگر به جمع بندی برسد؛ اگر مرد باشد اجرا کند! بس کنند از یارکشی قومی و عشیره ای! کوتاه بیایند از بازی های سمبلیک قشری گرایی مذهبی! توبه کنند از لفاظی های جناحی! این آتش همه را می سوزاند. “واقعیت” را از زاویه دید مردم ببینند. به نظر من خیلی دیر شده است. *فقط آنچه امیدم را تازه تر می کند هر از چند گاهی که دم کلفتی دستگیر می شود. با خود می گویم نبض ارزشها هنوز می دمد. انقلاب اسلامی هنوز جاری است! از سرزمین ایران و خاک تفتیده ی خوزستان هنوز شهیدان می رویند!*

*اهواز – لفته منصوری*