به گزارش «شورا نیوز» به نقل از اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران؛ فاطمه دانشور در سیصد و سی و چهارمین جلسه شورا گفت : امروز همگان از کهریزک به عنوان یک الگو یاد می کنند یک الگوحتی در مقیاس جهانی .

وی ادامه داد : با ایجاد کهریزک بود که امروز ما هیچ معلول و سالمند رها شده ای در سطح خیابان ها نداریم و این امکان با همت دکتر حکیم و بانو اشرف قندهاری (بهادرزاده ) به وجود آمده است .

وی ضمن خدماتی که مرحومه اشرف بهادرزاده قندهاری برای حمایت از معلولان و سالمندان و همینطور ایجاد کهریزک داشته است، پیشنهاد داد: معبری به نام بهادرزاده بابت خدماتی که به معلولان و سالمندان داده است نامگذاری کنند.

وی افزود: کهریزک نمونه‌ای است که در کشور و خاورمیانه مطرح است و از این مجموعه توسط کشورهای دیگر الگوبرداری شده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: کهریزک در حال حاضر فروشگاه و سایر امکانات را دارد و مانند یک شهر اداره می‌شود.