به گزارش «شورا نیوز» به نقل از اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران؛  مجتبی شاکری رییس کمیسیون نام گذاری شورای شهر تهران در جریان بررسی تغییر نام میادین فاقد نام و معابر شهر به به تغییر نام میدانی فاقد نام در محدوده منطقه ۱ به نام ورزش اشاره کرد و افزود: همچنین در این دستور درخواست تغییر نام فلکه سوم تهران پارس به سجادیه و فلکه اول تهران پارس به نام قمر بنی هاشم (ع) ثبت شده است.
در ادامه جلسه اعضای شورا با تغییر نام های درخواستی موافقت کردند.