به گزارش «شورا نیوز» به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، رضا امینی در آیین بهره برداری از پروژه های بوستان شهاب در محله لیمجیر، فاز اول خیابان فضیلت در محله ماشاد، دفتر محلی تسهیل گری بافت فرسوده در منطقه ۱۱ و رونمایی از نرم افزار نشان راه اظهار کرد: امروز افتخار پیدا کردیم در ادامه برنامه هر هفته چند افتتاحیه به اتفاق همکاران در شورای اسلامی شهر، شهردار اصفهان و شهردار منطقه ۱۱ و سایر مسئولان شهرداری برای بهره برداری از چهار طرح محلی در منطقه ۱۱ حضور پیدا کنیم.
وی اضافه کرد: در ابتدای هر دوره مدیریتی با کسب اطلاعات و مشورت های مختلف با نخبگان، ذی نفعان و مدیران مجرب زمینه برنامه ریزی برای توسعه شهری و رسیدن به اهداف آن مدیریت فراهم می شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: پس از طی دوره محصول این برنامه ریزی ها باید به مردم گزارش و ارائه شود که آیین افتتاح چند پروژه در هر هفته گزارش اقدامات چند سال اخیر است که توسط شورای اسلامی شهر برنامه ریزی شده و با زحمت و تلاش های همکاران در شهرداری به نتیجه رسیده است.
وی ادامه داد: فاز اول خیابان فضیلت، مجموعه دفتر تسهیل گری در خیابان درخشان، پارک و فضای سبز شهدای شهاب در محله لیمجیر با مساحت حدود ۷هزار متر از جمله طرح های ارزشمندی بود که در منطقه ۱۱ اصفهان مورد بهره برداری قرار گرفته و به شهروندان این منطقه ارائه شد.
امینی با بیان اینکه همچنین ساماندهی گلزای شهدای رهنان به عنوان یکی از اماکن مقدس و زیارتگاه های متبرک برای خانواده شهدا و زائرین باید بهترین شرایط را داشته باشد که جزو برنامه های ساماندهی منطقه ۱۱ بوده است، تاکید کرد: امیدواریم این روند افتتاح پروژه ها تا پایان فعالیت شورای اسلامی شهر در دوره چهارم به همین صورت باشد.
وی به استقبال گرم مردم منطقه ۱۱ به ویژه در محله لیمجیر از افتتاح این پروژه ها اشاره کرد و افزود: جمعیت انبوهی از مردم این محله از پروژه پارک و فضای سبز شهدای شهاب در محله لیمجیر با مساحت حدود ۷هزار متر استقبال کردند و این موضوع سبب سنگین تر شدن رسالت ما برای ادامه خدمت به شهروندان می شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: امیدواریم بتوانیم در فرصت باقیمانده رضایت مردم را در راستای کسب رضایت خدا فراهم کنیم.
وی اظهار کرد: اگر بخواهم میانگین اقدامات شورای اسلامی شهر و شهرداری را به صورت منصفانه قضاوت کنم، باید بگویم با وجود تعدد افکار و تضارب اندیشه ها در شورای اسلامی شهر هر چه به سمت انتهای دوره چهارم می رویم، تلاش برای وفاق و تعامل بیشتر شده و نتایج خوبی نیز حاصل شده است.
امینی اضافه کرد: تدوین بودجه منطقی در فرصت قانونی مطابق با برنامه های فرادستی مانند اصفهان ۱۴۰۰ یکی از بهترین نتایج این تعامل و هماهنگی بین مدیریت شهری بوده که سبب افتخار ما است که یک بودجه منطقی قابل تحقق با کاهش فشار مالی بر مردم و افزایش مطالبه گری از سوی مطالبات شهرداری از دولت و حاکیت مرکزی بسته شد و به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.
وی تصریح کرد: این انطباق بین خاستگاه و دیدگاه های مردم با مقتضیات اقتصادی شهر می تواند اعتمادسازی بیشتری را فراهم کند که ما مطابق با آنچه قول می دهیم، اعتبارات آن را نیز پیش بینی کنیم و در فرایند زمان و قانون مربوطه طرح ها و برنامه ریزی ها را عملیاتی کنیم و در فرصت مقرر آنها را به مردم تحویل بدهیم.