به گزارش «شورا نیوز» به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز، در جلسه کمیسیون تحقیق و نظارت شورای اسلامی شهر تبریز که به ریاست دکتر محمد باقر لطفی و با حضور اضای کمیسیون برگزار شد بر اجرای قانون جامع حمایت از ایثارگران تاکید شد.
در این جلسه بر اساس شکایت یکی از جانبازان جنگ تحمیلی کمیسیون در خصوص اجرای این قانون که بر مبنای آن شهرداری موظف است ۱۲۰ متر پروانه مسکونی و ۲۰ متر تجاری را بدون اخذ عوارض برای یکبار و به نام آن جانباز با معرفی بنیاد جانبازان و ایثارگران را صادر کند تاکید و برای تصویب به صحن شورای اسلامی شهر تبریز ارجا دادند.
همچنین در این جلسه دو پرونده متعلق به شهروندانبررسی و تصمیم گیری در این خصوص به جلسه آتی کمیسیون موکول شد.

/انتهای خبر