به گزارش «شورا نیوز» به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز، در جلسه صبح امروز شورای شهر تبریز که به ریاست دکتر شهرام دبیری برگزار شد، ردیف های مربوط به هزینه های شهرداری در بودجه سال ۹۶ بررسی و تصویب شد.
بر این اساس شورا با افزایش ۱۵۰ میلیارد تومانی هزینه و درآمدهای شهرداریف بودجه شهرداری در سال ۹۶ را از ۲۴۵۰ میلیارد به ۲۶۰۰ میلیارد تومان با اصلاحات و پیشنهادات اعضای شورا و مجوز جابجایی پروژه های عمرانی و هزینه های جاری در بودجه سال آینده را تصویب کرد.
بر اساس تغییرات انجام یافته در بودجه سال آینده ۶۰ درصد بودجه به پروزه های عمرانی و ۴۰ درصد به ردیف های جاری اختصاص خواهد یافت.
قسمت عمده افزایش بودجه به پروژه های مسیرگشایی و پروژه های فرهنگی اختصاص خواهد یافت.
در جلسه آینده شورای شهرف تبثره های دائمی بودجه بررسی خواهد شد.
در ادامه این جلسه ایردات مطرح شده توسط فرمانداری به لایحه تعرفه عوارض محلی مطرح و پس از بررسی موارد شورا بر تعدادی از مصوبات خود اصرار و برخی را اصلاح کرد.

/انتهای خبر