به گزارش «شورانیوز» به نقل از خبرگزاری شهر ایران، حسین حیدری ، عضو شورای شهر اهواز در گفت وگو با شهر ایران در رابطه با سفر رییس جمهور به استان خوزستان گفت: شورای شهر را برای جلسه با ریاست جمهوری در شهر اهواز دعوت نکردند.

نماینده شورای شهر اهواز گفت: در جلسه‌‍ای که با حضور رئیس جمهور برای موضوع ریزگردها در استان تشکیل شده بود از اعضای شواری شهر دعوت به عمل نیامده بود.

وی افزود: دولت مردان خوزستانی برای شورا اهمیتی قائل نمی شوند و در کل اعتقادی به شورا ندارند.

شورای شهر اهواز به عنوان سیاست گذار اصلی مسائل شهری در مرکز خوزستان از جایگاه بالایی برخوردار است اما متاسفانه دولتمردان در راستای بی اعتنایی به شوراها، هیچکدام از اعضای شورای شهر اهواز را در جلسات برگزار شده با رئیس جمهور دعوت نکردند.