آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۱/۲۱

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 6,326,000 (0%) 0 6,319,000 6,487,000 ۲۰ فروردین
طلای ۲۴ عیار 8,434,000 (0%) 0 8,425,000 8,650,000 ۲۰ فروردین
مثقال طلا 27,400,000 (0%) 0 27,370,000 28,090,000 ۲۰ فروردین
مثقال / عیار جهانی 27,528,000 (0%) 0 27,430,000 27,535,000 ۲۰ فروردین
مثقال / حواله دلار 27,510,000 (0%) 0 27,413,000 27,518,000 ۲۰ فروردین
مثقال / بر مبنای سکه 28,189,700 (0%) 0 28,035,200 28,397,300 ۲۰ فروردین

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه بهار آزادی 61,800,000(0%) 061,800,00062,500,000۲۰ فروردین
سکه امامی 63,850,000(0%) 063,480,00064,300,000۲۰ فروردین
نیم سکه 30,770,000(0%) 030,770,00030,770,000۲۰ فروردین
ربع سکه 17,820,000(0%) 017,820,00017,820,000۲۰ فروردین
سکه گرمی 9,750,000(0%) 09,750,0009,750,000۲۰ فروردین

منبع : اتحادیه طلا , جواهر و سکه تهران